LIPLJAN


Sve su brojniji ribiči koji se zanimaju za ovu hirovitu, ćudljivu i zagonetnu ribu.

Thymallus thymallus - Linné, 1758
Porodica Thymallidae
   

Opis

Velike ljuske, 80 do 90 po uzdužnoj liniji prekrivaju duguljasto tijelo. Malena se usta nalaze izrazito ispod male i konusne glave. Veliko se oko očituje zeleno-žutim irisom. Leđna peraja obojena plavo, blijedoljubičasto, purpurno, visoka je i jako duga, 20 do 24 zrake, a po njoj se i zove “zastavnik”.
Nešto više natrag, leđa nose malu masnu peraju dok je repna rašljasta oblika. Ovisno o regijama i vodenim tokovima, boja tijela lipljana se kreće od srebrnaste do plavo ljubičaste pa i do jako tamnog gotovo crnog kolorita.
   

Stanište i ponašanje

Lipljan je nazočan u donjim dijelovima pastrvskih rijeka, u zoni koja uostalom nosi njegovo ime: lipljanova zona. Stanište mu je posebno karakteristično i iz njega gotovo i ne izlazi. Lipljan živi u većim ili manjim jatima gdje su ribe svrstane po godištima. Najveće zauzimaju najbolja mjesta na najbržim i najdubljim sektorima, u velikim šljunačarama, dugim i pravilnim riječnim tokovima, suženjima i gdjegod je hrane u obilju. Najmanje se ribe snalaze kako mogu i smještaju se gdje ostane mjesta.
Za razmnožavanje lipljan traži čiste vode bogate kisikom. I na najmanje zagađenje, promjenu u vodostaju, temperaturi vode ili sastavu dna, reagira privremenim, a ponekad i trajnim napuštanjem te zone.
   

Način hranjenja

Lipljan najveći dio vremena proboravi na dnu kojeg neumorno pretražuje u potrazi za najrazličitijim ličinkama ili nimfama. Uska usta ograničavaju veličinu njegova plijena.
Prvih se dana života hrani planktonom, a u stadiju mlađi konzumira jajašca drugih riba i različite vodene beskralježnjake. Najveći primjerci čak znaju zgrabiti i pokoju mlađ. Tijekom perioda masivnog izlijeganja kukaca, lipljan zna rado isplivati na površinu i hvatati kukce koje zanosi struja.
   

Razmnožavanje

Od ožujka do svibnja, kada temperatura vode dostigne 8 do 110 C lipljani stižu na mrijestilišta: plitke šljunčare bistre vode bogate kisikom. Ženka tu izdubi rupu i položi od 2.000 do 4.000 jajašaca po kilogramu težine. Jednom oplođena od mužjaka, jaja se prekriju šljunkom. Inkubacija traje općenito 20 do 25 dana.    

Strani nazivi

Grayling (engleski); Asche, Sprenzling (njemački); temolo (talijanski); harr (norveški), ombre commun (francuski).

   

Životni vijek: prosječno 5 godina do 10 godina
Veličina: prosječno 30 cm do 60 cm
Težina: prosječno 400 g do 1,5 kg

Prethodna ...

   

[Prethodna stranica | Home pageUvod  |  Vodič  |  Plan navigacije  | Slatkovodne ribe | Autorska pravaZakonski uvjeti  | Komunicirajte ]