RIBOLOV DEVERIKE BOLOGNESOM

Ova je ribolovna tehnika posebno rentabilna ljeti na rijekama gdje je voda najsvježija, a deverike osobito aktivne…


U ribolovu deverike nije rijetkost čekati 20, 30 minuta prije prvog griza. No, kada se jednom pojave, ako imaju dovoljno hrane, deverike tu znaju ostati cijelog dana !

Bolognese prut je idealan za ribolov na velikim rijekama pravilnog vodenog toka. Namijenjen je velikim ribama koje žive u dubinama i inače na nedostupnim udaljenostima s klasičnim prutom. S njime možemo loviti s dovoljno preciznosti i na 20 pa i 25 m od obale.

Najteže je kod ove tehnike pronaći među brojnim strujama, onu pravilna toka, gdje je poželjno zabaciti sistem. Jedom kada ste odredili liniju hranjenja i prolaza sistema, potrebno je izvršiti detaljno sondiranje* kako bi se utvrdila precizna dubina i posebice konfiguracija dna. Tijekom ribolova, poželjno je s vremena na vrijeme ponovno provjeravati dubinu radi podešavanja i prilagođavanja položaja plovka, ako na primjer razina vode raste. Sama strategija bolognese tehnike, definira se na licu mjesta, pri svakom izlasku ovisno o ribolovnim prilikama.

  

 

Dobra ribolovna mjesta

Ljeti deverike obitavaju u najdubljim zonama tamo gdje je voda najsvježija, usred riječnih struja, nizvodno od brana i ispusta. Zone pritoka kao i sva ona mjesta s bogatom vodenom vegetacijom su također pogodna.

Još jednom treba napomenuti da je najvažnije da vodena struja bude pravilnoga toka, a dno čisto, ako je moguće, prekriveno pijeskom ili šljunkom. Glede dubine možete slobodno loviti na 4, 5 m pa i dublje. Radi vaše udobnosti, mislite i na osunčanost ribolovnog mjesta, premda ujutro u sjeni, može poslije podne biti izloženo jakom suncu i postati nepodnošljivo !

  


Dijelovi sistema: najlon iz kotura 0,12 mm, plovak u obliku mrkve nosivosti 10 g, olova, mini-vrtilica, predvez dug 40 cm promjera 0,10 mm, pokazatelj griza broj 6, udica broj 10.

Hrana i primamljivanje

Hrana za ribolov deverike mora biti teška, veće granulacije, ljepljiva i vrlo hranjiva. Za jedan ribolovni dan treba predvidjeti najmanje 4 do 5 kg smjese. Mješavini iz dućana koja je predviđena za veliku ribu dodajte 30 do 40% prosijane zemlje da se oteža, kugle bolje zalijepe, kao i da se potaknu deverike da duže ostanu na primamljenom mjestu pošto moraju probirati između jestivih i nejestivih čestica (zemlje). Poželjno je isto tako dodati neki miris poput brasema*, te neki proizvod za stvaranje oblaka koji uveliko i iz daleka privlači jata deverika. Dodajte i nekoliko šaka mesnih crvića.

Na početku ribolova potrebno je izvršiti masivno primamljivanje s jedno petnaestak kugli veličine naranče. Poslije prvog griza ili ulova, primamljivanje se nastavlja isključivo dohranjivanjem s malim kuglama veličine mandarine. Najvažnije je da ritam dohranjivanja bude pravilan i ujednačen: jedna kuglica po prolazu plovka ili barem jedna kuglica svake minute.

  


Prut za bolognese tehniku je teleskopskog tipa, dužine od 5 do 8 m, s vodilicama uzdignute stope kako bi najlon kroz njih mogao lako kliziti.

Tehnika ribolova

Sistem treba pasti u vodu na samom početku linije hranjenja, točno nasuprot mjesta na kojem se nalazite na obali. Podrobno slijedite kretanje plovka, s podignutim prutom kako bi što manje najlona ležalo na površini vode. Za svo vrijeme putovanja sistema, udica se treba lagano vući po dnu. To je podešavanje bitno jer se mamac treba uvijek predstaviti ribi prije predveza.

Da bi se deverika potakla na napad i bolje joj se predstavio mamac, poželjno je s vremena na vrijeme izvesti takozvana provociranja plovka, odnosno štopiranja, kako bi se mamac malo odlijepio od dna, što često izaziva griz. Napeti najlon za vrijeme vođenja plovka, omogućuje kvačenje bez kašnjenja. Pustite pri svakom prolazu da plovak putuje što je dalje moguće niz liniju hranjenja i prije svakom podizanju sistema iz vode, kontrirajte. Nije rijetkost da deverika bude zakvačena, a da vi niste ništa primijetili ni osjetili griz. Kod svakog nenormalnog pomaka plovka, snažno kontrirajte i za vrijeme borbe udaljite deveriku s mjesta ribolova da ne bi upozorila druge na opasnost.

    

U pogledu mamaca, najučinkovitiji i najjednostavniji za uporabu su mesni crvići. Za velike deverike, možete mamčiti na istu udicu jednog bijelog i jednog crvenog crvića ili pak, koristite li malu trokraku udicu, postaviti na svaki krak po jednog mesnog crvića.

[Vidjeti arhive]

Prethodna

Prethodna   * sondiranje: mjerenje dubine uz pomoć posebnog olova koje se prikvači na udicu; također omogućuje da se dobije slika dna, ako olovo propada u dno, znači da je muljevito, ako se kvači za nešto, najčešće je travnato, ako pak osjetimo kao udar u dodiru s dnom, znači da je tvrdog tipa, pješčano ili šljunčano.
* brasem: mješavina kokosova oraha i melase; najčešće se dodaje u hrane namijenjene ribolovu deverike koju, čini se, ta mješavina posebno privlači.
 

Prethodna ...

   

[Prethodna stranica | Home pageUvod  |  Vodič  |  Plan navigacije  | Slatkovodne ribe | Autorska pravaZakonski uvjeti  | Komunicirajte ]