IZBOR MJESTA NA JEZERU

Prirodna ili umjetna, sva se jezera odlikuju velikom vodenom površinom i značajnom dubinom. Nije lako u tom malom unutarnjem moru pronaći dobra ribolovna mjesta…


Za ribolov na jezeru, na vrlo dubokim mjestima, često dubljim od deset metara, najbolje rezultate pruža match tehnika s kliznim plovkom.

Većina je jezera stvorena u matici neke rijeke. Život im je često reguliran desetogodišnjim pražnjenjima* koja značajno utječu na brojnost riba koje u njima obitavaju.
Prirodno pak jezero ne poznaje takva redovita presušivanja i brojnost je riba tu veća i stabilnija.

U jezerima vodene struje su slabe i rijetke. Značajne su temperaturne razlike između površinskih i dubinskih voda ili pak između slojeva vode koji se međusobno izmjenjuju. Time tumačimo velika premještanja riba tijekom godišnjih doba i njihova velika okupljanja u relativno malenim sektorima.

  

 

Uvalice, rukavci i luke

Na proljeće, uvalice, rukavci i sve plitke zone gdje se javlja prva vodena vegetacija, istinska su mirna utočišta za bijelu ribu. Ljeti, udaljite se od uvalica koje sunce jako ugrijava i tražite dublje zone u kojima se temperatura vode održava nešto svježijom nego drugdje.

Luke obično vode prema velikim dubinama, a i dna su im relativno ravna. Za velikih vrućina gotovo nepomičan položaj mnogih plovila stvara zone hladovine koje bijela riba osobito voli. I za ribiče su to vrlo zanimljiva mjesta tijekom cijele godine jer su lako dostupna!

  


Umjetna su jezera obično izgrađena na rijeci koja ih snabdjeva vodom. Ribe obično okupljaju mjesta komunikacije, u glavnoj matici vodenog toka.

Plaže i pritoci voda

Plaže i sve obale s blagim nagibom su odlična mjesta ljeti, osobito krajem dana premda treba često loviti na više od dvadeset metara udaljenosti od obale. Bijela riba redovito obilazi ova mjesta.

Mali pritoci vode, šumski potočići, izvori... garantiraju priliv svježe vode i rezervu hrane. Ova u pravilu plitka mjesta s minimalnim protokom, okupljaju u svojoj blizini većinu ciprinida, osobito ujesen kada nakon jesenjih kiša nabujaju i donoseći u jezero mnoštvo ličinki, crviju, kukaca… postaju neiscrpan izvor hrane za svu bijelu ribu.

  


Otok je zanimljivo mjesto pod uvjetom da se lovi u zoni gdje dodiruje dno jezera, obično na 10 do 20 metara od obale i na dubini od desetak metara.

Podvodne uzvisine i divlje obale

Bijela riba najviše vremena provodi na dubini od 8 do 10 metara, ali hrana, vegetacija, vodeni kukci... bliže su površini zbog osvijetljenosti. Bijela riba treba dakle redovito isplivati na 4 do 5 metara da se prehrani.

Divlje obale jezera često natkrivene bujnom vegetacijom također su vrlo zanimljiva mjesta za bijelu ribu. Za vrijeme ljetnih vrućina hladovina koja se stvara u sjeni stabala, pruža im malo svježine. No, bijela riba tu često boravi i zbog obilne hrane sastavljene od vodenih, ali i zračnih kukaca koji često padnu u vodu s krošnje stabala.

    

Bez obzira na vrstu ribolovnog mjesta, u svakom slučaju najvažnije je pronaći prilično veliku zonu ravna dna, dubine od 6 do 12 metara i, po mogućnosti, u zavjetrini. Nije neophodno loviti daleko od obale, udaljenost od 10 do 15 metara sasvim zadovoljava. Ako se pak idealno mjesto nalazi daleko od obale, poželjno je loviti iz plovila.

[Vidjeti arhive]

Prethodna

Prethodna   * desetogodišnje pražnjenje: svakih deset godina radi kontrole brane, jezero se potpuno prazni, a ribe vade; naredne godine, kada se jezero ponovno puni vodom, vrši se novo poribljavanje.  

Prethodna ...

   

[Prethodna stranica | Home pageUvod  |  Vodič  |  Plan navigacije  | Slatkovodne ribe | Autorska pravaZakonski uvjeti  | Komunicirajte ]