Sve tehnike ribolova u džepu

Pritisni

Sve tehnike ribolova na jezercima

Malena su jezera dio našeg krajolika kojemu kao da daju mir i pružaju spokojstvo. Ne treba se čuditi što ribiči često i ustrajno dolaze na njihove obale.
Nije uvijek lako loviti na jezercima, riba je često « teška », primama treba biti smišljena, a uzorkovanje oprezno. Jezero je živa sredina, ali otvorena, sa svojim zakonitostima i pravilima.
Pozivamo vas da otkrijete te mirne vode tragom različitih riba, njihova lova i godišnjih doba, poziv je to na istinsku ljubavnu priču s prirodom.

Prethodna ...

   

[Prethodna stranica | Home pageUvod  |  Vodič  |  Plan navigacije  | Slatkovodne ribe | Autorska pravaZakonski uvjeti  | Komunicirajte ]