Cjenik

ZA POJEDINCA :

dan
 

200 euros

ZA GRUPU : 2 polaznika
cijena po danu i po osobi

150 euros

3 polaznika
cijena po danu i po osobi

125 euros

4 polaznika
cijena po danu i po osobi
 

110 euros

PRAKTIČNI TEČAJEVI ZA MLADEŽ :
(4 polaznika)
7 dana početničkog tečaja
cijena po sobi

700 euros

4 dana usavršavanja
cijena po sobi
 

400 euros

PRAKTIČNI TEČAJ U VAŠOJ REGIJI : 3 dana
 

1 200 euros

ZA TVRTKE, PODUZEĆA, ANIMACIJE... Cijena po danu
 

500 euros

Opći uvjeti

USLUGE

Cijena uključuje sve neophodno za besprijekorno odvijanje vašeg ribolovnog boravka, što znači : posudba materijala, snabdjevanje u biljnom i životinjskim mamcima, smjesama za primamu, kederima, ako je potrebno upotreba plovila.

Cijena ne uključuje smještaj, ni prehranu s izuzetkom praktičnih tečajeva za mlade.

Ukoliko želite, možemo vam dostaviti popis ugostiteljskih objekata (konačišta, privatnog smještaja, hotela, kampinga) koji su u neposrednoj blizini ribolovnih lokacija.

U svakom slučaju, ne organiziramo ni putovanja, ni prijevoze. Naše usluge započinju dolaskom polaznika na mjesto ribolova bilo u Francuskoj, bilo gdje drugdje u Europi.

Predlažemo, na vaš zahtjev, posebne ribolove kao što su ribolov soma, ribolov grabežljivica umjetnom muhom...

Mogu se organizirati po vašoj želji, na jedan ili više dana, za vrijeme vikenda ili u vidu praktičnog tečaja.

UPISNINA

Vrši se putem priloženog listića uz potvrdu uplaćenog predujma od 200 eura, bankovnim ili poštanskim čekom na ime korisnika “regisgerard.com”.

Kako biste saznali koje su naše raspoložive mogućnosti, javite nam se na telefon 03.25.39.01.91.

Mi vam dostavljamo potvrdu o upisu s predviđenim datumima boravka.

Upisnina nam mora biti dostavljena barem 30 dana prije početka praktičnog tečaja.

Ostatak iznosa naplaćuje se prilikom vašeg dolaska.

STORNIRANJE

Ukoliko polaznik stornira svoju predbilježbu:

više od 30 dana prije početka tečaja, predujam se vraća u punom iznosu ;

između 30 i 15 dana prije početka tečaja, predujam se zadržava s mogućnošću da polaznik izabere drugi termin ;

manje od 14 dana prije početka tečaja, predujam služi za pokriće troškova storniranja.

 

RIBOLOVNA DOZVOLA

Obvezatna važeća ribolovna dozovola za tekuću godinu (javni ili privatni posjed), na teret je svakog polaznika.


Bon za predbilježbu

[Tiskati i poslati poštom sa čekom za predujam]Nastavak ...

   

[Prethodna stranica | Home pageUvod  |  Vodič  |  Plan navigacije  | Slatkovodne ribe | Autorska pravaZakonski uvjeti  | Komunicirajte ]