S KUKURUZOM NA ŠARANA

Kukuruz je vrlo hranjiv i lako probavljiv za šarane, a ujedno je ekonomičan i jednostavne uporabe za ribiče !


Za selekciju velikih šarana, nema boljeg postupka od postavljanja na dlaku pet do šest većih zrna kukuruza !

Da li se s kukuruzom mogu uloviti lijepi primjerci šarana ?

Da ! Nema nikakve veze između veličine mamca i veličine ulovljene ribe. Šarani od nekoliko desetaka kilograma i dalje se, kao i u prvim godinama života, hrane malenim beskičmenjacima poput ver de vasa*. Važno je da kukuruz bude dobro kuhan da ga veliki šarani lako i brzo probave, jer što ga brže probave to će se brže vratiti i ponovno hraniti ! No, budite pažljivi s količinama, jer te velike ribe od 15, 20 kg pa i više, mogu bez problema pojesti i nekoliko kilograma kukuruza !

Možemo li miješati kukuruz s drugim sjemenkama ili boiliama ?

Da, naravno ! Odlučite li se za kombinaciju kukuruz-boilie, poželjno je, pri namakanju, u vodu dodati 5 do 10 % arome koja je identična korištenim boiliama. Ukoliko umjesto s boiliama, želite pomiješati kukuruz s nekim drugim zrnjem, najbolje su u tom slučaju sjemenke konoplja, pod uvjetom da se kuhaju zajedno s kukuruzom.

Da li je moguće personalizirati hranu za primamljivanje ?

Da ! Najbolje je u nju ubaciti jedan sweetner* ili jednostavno malo meda. No, možete i dodati u vodu za namakanje, prije kuhanja, neko bojilo iste boje kao što su i korištene boilie, što može zavarati opreznost nekih šarana.

Možemo li loviti bez prethodne primame ?

Da ! No, to se osjeti na rezultatima. Ako nemate vremena prethodno primamiti, najbolje je smjestiti se na dan ribolova što je bliže zoni koju redovito posjećuju ribiči na bijelu ribu. U gotovo svim hranama za primamljivanje koje koriste ima kukuruza, bilo u obliku brašna, krupice ili listića. A šarani običavaju redovito obilaziti i čistiti takve sektore. Navikli su dakle susretati se s kukuruzom u najrazličitijim oblicima.

Pošto se kukuruz već odavna koristi, nisu li šarani postali oprezni na njega ?

Ne ! Jer kukuruz konzumiraju i mnoge druge ribe poput deverike, klena, linjka i ostalih. Prehrambena konkurencija potiče šarane na brzu reakciju kada pronađu laku i obilnu hranu. Kukuruz ih zasigurno više podsjeća na lijepe nego na loše uspomene !

  

Za primamljivanje kukuruzom trebate predvidjeti količinu od 4 do 5 kg po danu ribolova, a tome treba pridodati i 2 kg dnevno za primamljivanje navikavanjem*. Nakon svakog griza, izvršite novo primamljivanje s otprilike 500 g sjemenki.

[Vidjeti arhive]

Prethodna

Prethodna   * ver de vase : od francuskog «ver de vase» ili krvni crvić, ličinka dvokrilca, obitelj Chironomidae (komarci), žarko crvene boje, veličine do 2 cm, koja živi u čistim vodama ; koristi se kao mamac za ribolov sve bijele ribe.
* sweetner : riječ engleskog podrijetla koja označava slatku tvar ili sastojak; koristi se u izradi boilia.
* primamljivanje navikavanjem: primamljivanje koje se vrši više dana zaredom prije početka ribolova, kako bi se ribe navikle na ponuđenu im hranu, da dolaze dan za danom hraniti se na točno određeno mjesto i ako je moguće u točno određeno vrijeme.
 

Prethodna ...

   

[Prethodna stranica | Home pageUvod  |  Vodič  |  Plan navigacije  | Slatkovodne ribe | Autorska pravaZakonski uvjeti  | Komunicirajte ]