Za početnike - Arhiva

Savjeti

puce-bleu.gif (122 octets)

ŠARAN : SIROMAŠNE BOILIE, DIREKT PRUT, HRANA

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

GRABEŽLJIVICE : JIG VARALICE, ČVOR, DUŽINA PRUTA

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

BIJELA RIBA: POLOŽAJ PRUTA, PLOVAK, HRANILICA

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

ŠARAN : ANTI-TEGL, RECEPT, PROLJETNA STRATEGIJA

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

GRABEŽLJIVICE: KEDERI, VOĐENJE, ŠTUKA

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

SALMONIDE : PIJORI, OLOVA, KOTUR

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

MUŠIČARENJE: VIDLJIVOST MUŠICA, MATERIJALI, ČVOROVI

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

ŠARAN : MAMCI, IZBOR MJESTA, BOILIE

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

GRABEŽLJIVICE: STRUNA, BLINKANJE, VARALICE

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

BIJELA RIBA: MYSTIC, MREŽA ČUVARICA, DIREKTAŠ

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

MUŠIČARENJE : KUTIJE, STRUNA, PRIBOR

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

SALMONIDE : ŽGANCI, VOĐENJE, INDIKATORI

[Vidjeti sadržaj]

    

Atelje

puce-bleu.gif (122 octets)

ŠARAN : KAKO IZRADITI PELETE

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

GRABEŽLJIVICE: POSTAVLJANJE KEDERA NA UDICU

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

MAMČENJE GUJAVICE

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

GRABEŽLJIVICE : KAKO PRETRAŽITI KANAL

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

SALMONIDE : KAKO PRETRAŽIVATI ZAKRČENA MJESTA

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

GRABEŽLJIVICE: PRAVILNO KVAČENJE

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

PRECIZNO PRIMAMLJIVANJE

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

KAKO IZVESTI MENDING

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

ŠARAN : PRIMAMLJIVANJE KOBROM

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

GRABEŽLJIVICE: KAKO PRETRAŽIVATI POTOPLJENO STABLO

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

DOBRO I PRECIZNO IZBACIVATI

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

IZRADA KRUŠNIH MRVICA

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

BIJELA RIBA: MAMČENJE MESNIH CRVIĆA

[Vidjeti sadržaj]

  

Sistemi

puce-bleu.gif (122 octets)

DROP-SHOT SISTEM ZA GREBAŽLJIVICE

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

BIJELA RIBA : SISTEM S OLOVOM NA DNU

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

ARTIKULIRANI SISTEM ZA GUMENU VARALICU

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

UMJETNE MUHE : NIMFA SA ZLATNOM GLAVOM

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

UMJETNE MUHE: CDC PENJAČ

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

SISTEM ZA SITNU BIJELU RIBU

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

SISTEM ZA ŠARANA S ENGLESKOM TEHNIKOM

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

IZRADA I MAMČENJE DLAKE

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

MOBILNI SISTEM ZA ŠTUKU

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

UMJETNE MUHE : TROBOJNICA

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

SISTEM S CRVOM ZA SMUĐA I GRGEČA

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

SISTEM ZA DIREKT PRUT U STAJAĆICAMA

[Vidjeti sadržaj]

  

Ribe

puce-bleu.gif (122 octets)

JEGULJA U PODVODNIM ZAPREKAMA

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

SOM U PLIĆACIMA

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

MRENA USRED SNAŽNIH VODENIH STRUJA

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

KLEN U VRTLOZIMA

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

ŠARAN U DUBOKIM PODVODNIM RUPAMA

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

LIPLJAN ZA NISKA VODOSTAJA

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

SMUĐ ISPOD BRANA

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

PASTRVA U SRCU RIJEČNIH STRUJA

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

ŠTUKA NA ZAKRČENIM MJESTIMA

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

DEVERIKA U RUKAVCIMA

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

KALIFORNIJSKA PASTRVA U DUBOKIM ZONAMA

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

GRGEČ U PLIĆACIMA

[Vidjeti sadržaj]

   

Tehnike

puce-bleu.gif (122 octets)

PASTRVA NA GUJAVICU

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

UMJETNOM MUŠICOM NA PASTRVU U REZERVOARIMA

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

UKLIJA S FIFIZ CRVIĆIMA

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

S BOILIAMA NA ŠARANA

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

RIBOLOV NA KRKUŠU

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

MUŠIČARENJE : VEČERNJI RIBOLOV

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

S KUKURUZOM NA ŠARANA

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

GUMENOM VARALICOM NA ŠTUKU

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

BOLOGNES TEHNIKOM NA KLENA

[Vidjeti sadržaj]

puce-bleu.gif (122 octets)

SMUĐ : TEHNIKA S POVLAČENJEM OLOVA NA DNU

[Vidjeti sadržaj]

Prethodna ...

   

[Prethodna stranica | Home pageUvod  |  Vodič  |  Plan navigacije  | Slatkovodne ribe | Autorska pravaZakonski uvjeti  | Komunicirajte ]