RAZUMNO PORIBLJAVANJE, STRPLJENJE I USTRAJNOST

Da se strpljenje i ustrajnost uvijek isplate, dokaz je slučaj sa sportskim ribnjacima ŠRD-a Česme iz Bjelovara. Naime, prije tri godine ovi ribnjaci u Tomašu poribljeni su s mlađi štuke od jedno desetak centimetara i do 1.10. ove godine ribolov štuke na tim vodama je bio zabranjen.
Kako ih se nije lovilo, a k tomu su na jezerima pronašle i pogodne uvjete za reprodukciju, poribljene štuke su ne samo narasle, već su se i uspješno mrijestile, što dokazuje prisustvo novih malih štukica.

Ribolov na štuku na ovim jezerima do daljnjega je otvoren, no samo za članove ŠRD-a Česme. Uvjeti ribolova su sljedeći: ribolov je dozvoljen samo subotom i nedjeljom s tehnikom čekanja na živog ili mrtvog kedera s dva pruta najviše. Cijena dnevne karte je 10 kuna po prutu, a dnevno se može zadržati samo jedna štuka.

Prethodna ...

[Vidjeti arhive]

   

[Prethodna stranica | Home pageUvod  |  Vodič  |  Plan navigacije  | Slatkovodne ribe | Autorska pravaZakonski uvjeti  | Komunicirajte ]