FOTOGRAFSKA AGENCIJA

UVJETI USTUPANJA PRAVA 
NA KORIŠTENJE FOTOGRAFIJA

   

Uvjeti ustapanja prava na korištenje fotografija ovise o željenoj uporabi (medij, trajanje, razvijanje…) kao i o kategoriji u koju spada izabrana fotografija.

Bilo kakvo korištenje fotografija, na bilo kakav način i u bilo kojem mediju strogo je zabranjeno bez pismene suglasnosti autora i potpisanog Ugovora o ustupanju prava na korištenje.

   

[Prethodna stranica | Home pageUvod  |  Vodič  |  Plan navigacije  | Slatkovodne ribe | Autorska pravaZakonski uvjeti  | Komunicirajte ]