ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA

Ove web stranice djelo su autora « ribeiribolov.com » temeljem intelektualnog vlasništva.

Intelektualna prava vlasništva nad fotografijama, crtežima, tekstovima, slikama, zvukom, porukama i ostalim ostvarenjima koja se javljaju na ovim web stranicama vlasništvo su « ribeiribolov.com » ili trećih osoba koje su ovlastile « ribeiribolov.com » da ih koristi.

Svaki pretisak, predstavljanje, korištenje, izmjene, po bilo kojoj osnovi, na bilo kojem nosaču, cijele ili dijela web stranica, bez prethodnog ovlaštenja « ribeiribolov.com » najstrože je zabranjeno i predstavlja falsifikat.

Oznaka « ribeiribolov.com » i geslo « Kutak za ribičke ćakule » zaštitni su znakovi koji se ne smiju reproducirati, imitirati niti koristiti ni na koji način.

 

 

 

   

[Prethodna stranica | Home pageUvod  |  Vodič  |  Plan navigacije  | Slatkovodne ribe | Autorska pravaZakonski uvjeti  | Komunicirajte ]