KADA RIBA UPORNO ODBIJA MUHU...

Riba se penje prema muhi, približi joj se, ali je u zadnjem trenutku odbije. Dva su moguća razloga tomu: muha nije predstavljena na vjerodostojan način ili nije izabran pravi model !


Veliki model tulara, mini Muddler ili imitacija kopnenog kukca mogu katkada prevariti zahtjevnu pastrvu, a mokra muha tipa Deep Purple može se pokazati vrlo efikasnom za lipljana.

Ako nakon ponovnog prolaza na istom mjestu i vodeći posebice brigu o savršenom predstavljanju muhe ponovno doživimo neuspjeh, nema sumnje, riječ je o modelu ! U tom slučaju, bilo za pastrvu ili za lipljana, treba postupiti na metodičan način.

Pođimo od jednostavne konstatacije: riba se penje da vidi muhu, dakle ona je bez sumnje zainteresirana ! Nepotrebno je u tom slučaju u potpunosti izmijeniti model, već pronaći detalj koji izaziva odbojnost. Često je dovoljno utjecati samo na veličinu ili boju umjetne muhe da bi se s uspjehom izazvao napad.

Ako usprkos svemu lovljena riba i dalje odbija muhu, može biti zanimljivo izmijeniti plovnost ili težinu muhe ako se lovi s nimfom. Ako se pak radi o suhoj muhi, ukoliko se na početku koristio model koji visoko pliva na vodi, poželjno je pokušati s penjačem koji evoluira napola uronjen u površinskom sloju vode.

Prethodna ...

U slučaju otkvačenja, no pod uvjetom da riba nije bila duboko nabodena niti izmorena, često se zna dogoditi da ponovno napadne. Tada treba brzo i bez oklijevanja ponovno izbaciti istu muhu. Ali ako lovimo na jako izlovljenoj dionici, rijetko riba odmah ponovno reagira. Bolje je premjestiti se i okušati sreću s nekom drugom ribom, no s povećanom koncentracijom pošto znamo da je izabrani model u tom trenutku efikasan.

[Vidjeti arhive]

   

[Prethodna stranica | Home pageUvod  |  Vodič  |  Plan navigacije  | Slatkovodne ribe | Autorska pravaZakonski uvjeti  | Komunicirajte ]