ŠTUKA ILI SMUĐ, THAT IS THE QUESTION ?

Istina je da se može dogoditi da se loveći smuđa ulovi štuka i obratno, no takvi slučajevi ostaju prilično rijetki. Bolje je unaprijed se odlučiti koju ribu loviti, štuku ili smuđa !


Za štuku, mogu se bez problema koristiti velike varalice, dužine od 12 do 15 cm, dok su za smuđa prikladnije male, od 8 do 10 cm.

Većina blinkeraša ne pravi skoru nikakvu razliku između smuđa i štuke i lovi ih uglavnom na isti način. Osim činjenice da obadvije pripadaju ribama grabežljivicama, ništa ih drugo ne veže.
Prije svega ne dijele ista staništa. Štuka zauzme neko zakrčeno mjesto gdje se može savršeno kamuflirati i brani ga po cijenu života. Smuđ, naprotiv, nema stalno boravište, već je neprestano u pokretu.
Ni jelovnik im nije isti. Štuku privlače uglavnom veliki plijenovi, dok se smuđ više zanima za male.

I po pitanju vođenja varalice, mora se voditi računa i realizirati različite akcije. Traži li se štuka, potrebno je podrobno istražiti svako zanimljivo mjesto. Varalica se mora kretati polako, u gornjim slojevima vode ili blizu površine.
U potrazi za smuđem, što se veća površina vode istraži, veće su šanse ulova. Varalica mora evoluirati isljučivo blizu dna, a kretnje joj moraju biti nepredviđene, kaotične, poput ranjene ili bolesne ribice.

Prethodna ...

Smuđ je vrlo osjetljiv na mirise i događa se da odbije varalicu zbog neugodnog vonja plastike ili metala. Stoga nije na odmet poprskati je s nekim atraktantom, posebnim mirisom, ribe ili raka, za poticaj napada. Štuka zna biti tako agresivna da ponekad promaši plijen. Da bolje usmjeri svoj napad, može se na trokuku leptira ili kašike dodati čuperak crvene vune, nazvan « signal krv ».

[Vidjeti arhive]

   

[Prethodna stranica | Home pageUvod  |  Vodič  |  Plan navigacije  | Slatkovodne ribe | Autorska pravaZakonski uvjeti  | Komunicirajte ]