RITAM DOHRANJIVANJA

Umijeće dohranjivanja sastoji se u bacanju uvijek iste količine smjese za primamljivanje, istim ritmom i osobito uvijek na isto mjesto !


Ovaj neupadljiv način primamljivanja pokazao se nezaobilaznim naročito za oprezne ribe kao što su klen, linjak, šarančić, i posebice bodorka !

Kod ovog načina primamljivanja, najvažnije je pronaći pravi ritam. Što se tiče količine, broj mamaca mora uvijek biti manji od procijenjenog broja riba na ribolovnom mjestu. Nadmetanje u prehrani među ribama tjera ih da se brzo nahrane čime se potiču brojni i čisti ugrizi. Drugim riječima, poželjno je dohranjivati u malim količinama, ali često !

Bilo da dođe do pucanja sistema, zapetljavanja strune ili u bilo kojem drugom slučaju, nikako se ne smije prekidati primamljivanje. Ono mora postati refleksno. Količina je minimalna, pet ili šest mamaca na rijeci pri svakom bacanju, a u manjim stajaćicama otprilike dva puta u minuti.

Glede preciznosti, samo će je redovita praksa, dakle vježba, usavršiti. Pri prvim ugrizima, ritam dohranjivanja mora ostati isti. Međutim, broj mamaca će biti veći kako raste broj riba koje dolaze na ribolovno mjesto. Što su brojnije to je i mamaca više !

Prethodna ...

Katkada je dobro da u stajaćicama kao što su ribnjaci, kanali, mrtvice… crvići što sporije tonu i padaju na dno. U tom slučaju nije ih potrebno odmastiti. Na rijekama, naprotiv, neophodno je da silaze što brže, stoga se obvezno moraju odmastiti pomoću šake kukuruznog brašna.

[Vidjeti arhive]

   

[Prethodna stranica | Home pageUvod  |  Vodič  |  Plan navigacije  | Slatkovodne ribe | Autorska pravaZakonski uvjeti  | Komunicirajte ]